Imam više kodova, kako ih upotrijebiti u jednoj narudžbi?

U košarici kliknite na narančasti gumb "KUPON" i upišite kodove, međusobno odvojene razmakom.

Napominjemo da, iako je u narudžbi moguće upotrijebiti više kodova, na jedan proizvod može se primijeniti samo jedan kod.