Što ako me nema na adresi u vrijeme pokušaja dostave?

Biti će vam ostavljena obavijest o prispjeću pošiljke na kojoj piše kontakt telefon vezano za dogovor oko preuzimanja i/ili pokušaja ponovnog isporučivanja.