Pravila i info

Pravila i opći uvjeti

Pristupom internet stranicima portala iPokloni tvrtke Jedan klik d.o.o. potvrđujete da pristajete na primjenu ovih Uvjeta korištenja internet stranica i njihove pravne učinke. Jedan klik može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranica portala iPokloni bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa internet stranicima portala iPokloni.

Svako korištenje www.ipokloni.com podložno je niže navedenim uvjetima.

Ograničenje odgovornosti

Svi sadržaji objavljeni na www.ipokloni.com vlasništvo su tvrtke Jedan klik d.o.o. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez pismenog pristanka tvrtkeJedan klik. Jedan klik će uložiti razumne napore da održi stranice portala iPokloni potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne, potpune i pouzdane, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Stranicama www.ipokloni.com se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Jedan klik direktno ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. Jedan klik zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.ipokloni.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. Jedan klik se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. Jedan klik neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica portala iPokloni.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Jednom kliku, ili je ustupljeno Jednom kliku, a u vlasništvu je trećih osoba. Jedan klik također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ovih stranica. Nadalje, ove stranice sadrže zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo Jednog klika ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja Jednog klika.

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice portala iPokloni koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pružaju zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju Jedan klik neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Tajnost i zaštita osobnih podataka

Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti niti će ih Jedan klik ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar stranica portala iPokloni prilikom registracije, Jedan klik će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese. Adresu e-pošte, te ime i prezime povezanih sa Google i Apple računima prikupljamo ukoliko se korisnik prijavljuje putem istih.

Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ovog portala te u svrhu statističke obrade posjećenosti portala iPokloni i Jedan klik ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima.
Korisnik portala www.ipokloni.com može u bilo kojem trenutku otkazati primanje marketinških poruka i obavijesti o akcijama, ali i članstvo u iPoklonima na način da pošalje adekvatnu elektronsku poruku na info@ipokloni.com i to isključivo sa svoje prijavljene e-mail adrese. Također je moguće u bilo kojem trenutku obnoviti ili reaktivirati članstvo u iPoklonima slanjem adekvatne elektronske poruke na adresu info@ipokloni.com, isključivo s iste, ranije prijavljene e-mail adrese.

Kontrola

Jedan klik zadržava pravo, u skladu sa važećim Zakonima RH, automatskog skidanja usnimljenih podataka i fotografija neprimjerenog sadržaja, te u tom slučaju obavještava nadležne vlasti o postojanju sumnje na nedopušteno ili kriminalno djelovanje.
Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke, ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na info@ipokloni.com.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi naše politike za zaštitu osobnih podataka, ili u vezi Vaših iskustava sa stranicama ovog portala, molimo da nam se javite na info@ipokloni.com.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Webteh Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Jedan klik ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su samo za Vašu informaciju, a Jedan klik ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobitri njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja internet stranica portala iPokloni je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica portala iPokloni ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama portala iPokloni može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a Jedan klik ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.

Informacije o prodajnom mjestu

Jedan klik d.o.o. Pula
Sudski registar Tt-10/5221-2 trgovačkog suda u Pazinu
OIB: 52572762908
Palisina 76, 52100 Pula, Hrvatska
tel: 052/382-469, e-mail: info@i1click.com