Fotografije su uploadane, no neke su u krivom položaju, kako ih okrenuti?

Na stranici "moje fotografije" kliknete na taster "izmijeni" , kliknete na fotografiju koju želite okrenuti i odaberite strelicu na lijevo ili desno, dok fotografija ne dođe u pravilan položaj. Na kraju kliknite na tipku "snimi".

Fotografiju je moguće okrenuti i prilikom same izrade proizvoda, tako da kliknete na fotografiju prije nego je ubacite u proizvod, te je okrenite u željeni položaj.