Kako ubacujem fotografije u fotoknjigu?

Fotografiju morate "uhvatiti", te "povući i ispustiti" na željeno mjesto na predlošku (drag&drop).

iPad_creator_440_travel.jpg