Kako mogu kadrirati, namjestiti fotografiju unutar okvira na stranici proizvoda?

Klikom na već smještenu fotografiju, otvorit će Vam se novi prozor u kojem možete bolje namjestiti željeni kadar povlačeći fotografiju za kutove ili stranice. 

Ukoliko je fotografija drugačijih proporcija od okvira, nećete je moći smanjiti da se ne pojavi bjelina unutar okvira. Predviđeni okvir mora biti ispunjen fotografijom u potpunosti, te naravno, postojeći omjer dimenzija fotografije mora biti zadržan kako ne bi došlo do iskrivljenja fotografije.