Ne prihvaća mi kod: javlja da je neispravan.

Provjerite još jednom jeste li upisali sve potrebne simbole i znakove. 

Pomnije zagledajte ima li Vaš kod brojke 0 ili slova O, brojke 6 ili slova G, brojke 5 ili slova S (neki fontovi imaju zbunjujuće slične karaktere). 

Najbolje je, kad je to moguće, koristiti funkciju "kopiraj i zalijepi" za upis koda za popust.